تبلیغات
مرکزپیش دانشگاهی دهخدا - چگونه شخصیت سالم و موفقی داشته باشیم

چگونه شخصیت سالم و موفقی داشته باشیم

چهارشنبه 17 مرداد 1386

چگونه شخصیت سالم و موفقی داشته باشیم

 سلامت روانی یك وضع وحال كاملا" طبیعی است ،و وسیله رسیدن به آن نیز در دسترس همه ما قرار دارد. به عقیده روانشناسان اجزاءیك زندگی موثر ومثبت وسازنده را مجموعه سنجیده ای از تلاشهای جدی وپی گیر ، همراه با اندیشه روشن ،شوخ طبعی واعتماد به خود  تشكیل می دهند .ما معتقد به فرمولهای تخیلی ، یا كاوشهای تاریخی در گذشته شما نیستیم تا كشف كنیم كه((چون باشمابه شدت وسختگیرانه رفتارشده است پس دیگران مسئول اندوه ونارحتی شماهستند !)) این مقاله راههای دستیابی به شورو وشادی را ارائه می دهد وبر مسیری روشن وقابل فهم ومنطقی بر مسئولیت وتعهد نسبت به خود  و شور زندگی و تمایل به داشتن شخصیت انتخابی خود تكیه دارد . بنابراین راههای رسیدن به یك شخصیت سالم و موفق عبارتنداز :

1-اختیاردار خود باشید .

2-عاشق خود باشید .

3- برای موفقیت نیازی به تائید دیگران نیست

4- احساسهای بیهوده تقصیر و نگرانی را رها كنید .

5- تجارب ناخوشایند گذشته را فراموش كنید .

6- در زندگی خود نرمش و انعطاف پذیری داشته باشید .

7- اهمال و مسامحه كاری را فورا" قطع كنید .

8-استقلال روانی داشته باشید .

9- با عصبانیت وداع كنید .

10- تسلیم ركود عاطفی ناشی از بی عدالتی نشوید .

 1- اختیار دار خود باشید :

به پشت سر خودتان نگاه كنید ، ملاحظه خواهید كرد كه یك همراه دایمی دارید وچون نام بهتری ندارد او را مرگ خویشتن می نامید . شما می توانید به میل خود از این مهمان بترسید یا از او به نفع خود بهره گیرید . انتخاب با خودتان است .با وجود مرگ كه مسئله مهمی است وزندگی كه چنین كوتاه است از خود بپرسید ((چرا از اقدام به كارهایی كه واقعا" می خواهم انجام دهم خودداری می كنم ؟ وچرا غافل از احوال خویشتنم ؟)) ((آیا باید به دلخواه دیگران زندگی كنم ؟))((آیا اهمال وتعلل ورزیدن بهترین شیوه زندگی كردن است ؟)) پاسخهای شما می توانند در این چند كلمه خلاصه شوند: زندگی كن ……… خودت باش. ،لذت ببر . دوست داشته باش .

از این پس اگر خواستید تصمیمی بگیرید و ندانستید كه آیا باید اختیار خود را داشته و انتخاب مطلوب خود را خودتان به عمل آوریدیا نه،به این سوال مهم پاسخ  دهید ((من تا كی می خواهم مرده وراكد باشم ؟)) با در نظر داشتن این

دورنمای همیشگی می توانید هم اكنون انتخاب خویش را به عمل آورید و اضطرابها ، ترسها وتردیدها وتقصیرها را برای آنهایی بگذارید كه تا ابد زنده خواهند ماند. اگر از هم اكنون شروع به برداشتن این قدمها نكنید باید بدانید كه همه زندگی خود را آنگونه كه دیگران معین می كنند خواهید گذراند. اگر اقامت شما روی زمین تا این حد كم وكوتاه است ،لااقل باید خوشایند شما باشد خلاصه اینكه این زندگی شماست. آنچه دلتان می خواهد با آن بكنید.

2-عاشق خود باشید :

عشق  به خود براساس پذیرفتن خود، دوست داشتن جسم خود و انتخاب تصویر مثبت تری از خودتان ،قبول خویشتن بدون شكایت و ایراد حاصل میشود. با عشق ،دوست داشتن خودتان .با احساس اینكه شما مهم ، ارزشمند وزیبا هستید وقتی بدانید كه خود چقدر خوب و شایسته هستید ، دیگر نیازی ندارید كه دیگران با انجام خواسته ها و نظریات شما ، ارزش شما را تایید و تقویت نمایند . بنابراین شما می توانید با دوست داشتن خود با كلیه احساسات دیگری كه نسبت به خودتان پیدا می كنید مبارزه نمایید .بیاد داشته باشید كه در هیچ زمانی تحت هیچ شرایطی نفرت به خود بهتر از عشق به خود نیست . حتی اگر به خلاف میل خودتان رفتار كرده باشید .بیزاری از خودتان فقط به ركود و زیان شما می انجامد بجای نفرت از خود احساسات مثبت را پرورش دهید . از هر اشتباه پندی بیاموزید تصمیم بگیرید تكرارش نكنید و آن اشتباه را با ارزش خود ارتباط ندهید.

 3-نیازی به تایید دیگران نیست :

نیاز به تایید دیگران یعنی ((این كه نظر شما نسبت به من از اعتقاد خودم نسبت به خودم مهمتر باشد )) اگر تایید در زندگی شما به صورت یك نیاز در آمده باشد باید برای از بین بردن آن دست به كار شوید .اولین كار این است كه بفهمید تایید طلبی یك میل است نه یك ضرورت . همه ما از تحسین و تشویق لذت می بریم ونمی خواهیم از آن در واقع محروم شویم ، نیازی هم به این محرومیت نیست ، تایید به خودی خود ناسالم نیست و در واقع لذتبخش هم هست. تایید دیگران هنگامی تبدیل به یك نقطه ضعف می شودكه به جای اینكه تنها یك میل و خواسته باشد به  صورت نیاز در آید . واگر این میل به صورت نیاز در آید در آن صورت به دلیل بدست نیاوردنش از پا در خواهیدافتاد .بنابراین برای از بین بردن تدریجی نیاز تایید طلبی باید هرچه سریعتر اقدام نمود.

4-احساسهای بیهوده تقصیر ونگرانی:

در طول زندگی دو احساس از همه احساسها بی ثمرتر است یكی احساس تقصیر درباره آنچه واقع شده و گذشته است و دیگری نگرانی درباره آنچه ممكنست  در آینده واقع شود. بنابراین این دو احساس- تقصیر و نگرانی- لحظات حال را مختل می كنند. پس برای جلوگیری از این احساسهای بیهوده باید یاد بگیرید كه در زمان حال زندگی كنید و اوقات كنونی را با اندیشدن در باره گذشته یا آینده راكد نگذارید .هیچ لحظه دیگری غیر از لحظه حال برای زیستن وجود ندارد .تمامی احساس تقصیرها و اضطرابهای بیهوده شما ثمری بجز اتلاف وقت ندارد0

5-رهایی از گذشته :

برای اینكه یك شخصیت سالم وموفق داشته باشید باید گذشته را رها كرده و برای خود شخصیتی قائل شوید كه همین امروز برای خود انتخاب می كنید. نه آنچه كه قبلا" انتخاب كرده اید .

6- شكستن سد سنتها وآیین ها :

هیچ قانون و مقرراتی وجود ندارد كه مطلق و همیشه بجا وبا معنی باشد و یا اینكه بهترین راه را در هر شرایط نشان بدهد. نرمش و انعطاف پذیری فضیلت  بسیار بزرگی است ، با اینحال برای شما مشكل است كه قانون بی فایده ای را نقض كنید.  اما اگر مطابقت با این آیین ها را به صورت افراطی ادامه دهید ممكن است بیماری عصبی در شما پدید آید به ویژه وقتی كه اجرای ((سنت ها و آیین ها ))اندوه و افسردگی و اضطراب در پی داشته باشد در اینجا نقض این آیین صحیح و مناسب می باشد تا رفتارهای سالم و سازنده در شما رشد نماید.

7-دام عدالت :

اگر قرار بود امور جهان طوری تنظیم شود كه همه چیز منصفانه باشد ، هیچ موجود زنده ای نمی توانست حتی یك روز هم دوام بیاورد .پرندگان مجاز به خوردن كرمها نبودند ، و خواسته های فردی تمامی موجودات می بایست برآورده شود. با اینكه در فرهنگ ما سیاستمداران در همه نطقهای انتخاباتی خود وعده می دادند كه (( ما برابری و عدالت را برای همگان می خواهیم .)) با وجود این بی عدالتی ها روزها در پی یكدیگر و قرنها در پی هم ادامه می یابد چون كه بی عدالتی ، تغییر ناپذیر و همیشگی است اما شما با بینش نو و بی انتهای خودتان می توانید تصمیم بگیرید كه با این بی عدالتی مبارزه نمایید و تسلیم  ركود عاطفی ناشی از آن نشوید.

حتی می توانید برای از بین بردن بی عدالتی با دیگران همكاری كنید ولی باید بكوشید و همچنین تصمیم بگیرید كه بخاطر آن دچار اختلالات روانی نگردید .

 8- اهمال و مسامحه كاری را فورا" قطع كنید:

سه عبارت 1-امیدواریها 2- آرزوها 3-شایدها . شبكه حفاظت و حمایت رفتار اهمال كارانه را تشكیل می دهند. این اندیشه ها در واقع به شخص مسامحه كارشادی و شعف می بخشد. تمام آرزو كردنها وامید داشتن ها اتلاف وقت است. هیچیك از كاشكی ها  هیچوقت به جایی نرسیده ا ست. شما این آروزها و شایدها و امیدواریها را رها سازید. آستینهای خود را بالا بزنید و كاری را كه آنقدر در زندگی خود با اهمیت تشخیص داده اید و تصمیم به انجامش گرفته اید ، عملی سازید .

9-اعلام استقلال روانی :

استقلال روانی یعنی رهایی كامل از روابط اجباری و رهایی از رفتارهایی كه منشا وجودی آن دیگران هستند؛ یعنی رها شدن از كارهایی كه در صورت نبودن روابط اجباری خاص تصمیم به انجام آنها نمی گرفتید. مختصر استقلال روانی به میل خود زیستن ، خویشتن شدن و انتخاب هر رفتار و كرداری كه دوست دارید. پس برای اینكه شخصیت سالمی داشته باشید باید از استقلال روانی برخوردار باشید و آزادی و استقلال روانی هم مستلزم بی نیازی از دیگران است مقصود نخواستن دیگران نیست بلكه احتیاج نداشتن به آنهاست .لحظه ای كه نیاز داشته باشید ، آسیب پذیر می شوید . و در زندگی چندان پیشرفت نمی كنید.

 10-وداع با عصبانیت :

عصبانیت یك خصلت انسانی نیست. مجبور نیستید چیزی را كه هیچ فایده ای به حال یك انسان شاد و سازنده ندارد در وجود خودتان حفظ كنید .این یك نقطه ضعف است ، نوعی انفلوانزای روانی است كه همانند هر بیماری جسمی ، قابلیت و توانائیهای شما را نابود می سازد پس باید یاد بگیرید برای اعمال و عقاید دیگران آنچنان قدرتی قایل نشوید كه بتوانند شما را پریشان و آشفته سازند . زمانی كه خویشتن را ارزشمند بدانید و اجازه ندهید دیگران اختیار شما را در دست گیرند آن زمان دیگر خود را با خشم و عصبانیت در لحظات حال آزار نخواهید داد و با آن وداع خواهید كرد.

 

نتیجه گیری :

با توجه به ویژگیهایی كه برای داشتن شخصیت سالم و موفق  ارائه كردیم، مهمترین مشخصه شخصیت سالم و موفق آن است كه همه چیز زندگی را دوست بدارید ، از انجام هیچ كاری ناراحت نشوید . وقت خود را با شكوه و شكایت یا آرزوی اینكه اوضاع جوردیگری باشد  تلف نكنید ،نسبت به همه امور زندگی احساس شور و هیجان داشته باشید  و خواست و توقعتان از زندگی تا حدی باشد كه دستیابی به آن برایتان امكان پذیر باشد.

 ماموریت انسان در زندگی ،

 تغییر دادن جهان نیست .

  انسان مامور تغییر خویشتن است .

   تمامی راه حل ها ، در درون انسانهاست .


 
چكیده مقاله :

  شخصیتی  كه عاری از تمامی نقاط ضعف باشد ، ممكنست از جمله شخصیت های داستانی بنظر بیاید ، اما مفهوم رها بودن از رفتارهای خود تخریبی و داشتن شخصیت سالم افسانه نیست ، یك امكان واقعی است . عملكردی كامل و قابل دستیابی است ، سلامت كامل فكری در لحظات حال می تواند یك انتخاب باشد . شخصیتهایی كه عاری از نقاط ضعف هستند هر چند كه به ظاهر خیلی به دیگران شباهت دارند، اما صفات شخصی و ممتازی دارند كه هیچیك از آنها به نژاد ، به موقعیت اجتماعی ، به وضع اقتصادی ، و یا به جنسیت آنها مربوط نیست . از لحاظ وظیفه ، شغل ، موقعیت جغرافیایی ،سطح تحصیلی یا وضع مالی هیچ برتری خاصی نسبت به دیگران ندارد تفاوت آنها با دیگران در معیارهای متعارف ظاهری كه غالبا" اشخاص بر مبنای آنها طبقه بندی می شوند ، نیست . آن شخصیتها ممكن است فقیر یا ثروتمند ، مرد یا زن ، سیاه یا سفید و باشند ، درهر جای زندگی كنند و هر كاری انجام دهند . اما یك صفت خاصی مشترك دارند و آن از بین بردن نقاط ضعف شخصیتی خود می باشد .

بنابراین  برای رهایی از نقاط ضعف خطا و شخصیت خود باید راههای رسیدن به شخصیت سالم تر و موفق را بیابیم كه به طور كلی عبارتند از :

1-اختیاردار خود باشید .

2-عاشق خود باشید كه عشق به خود بر اساس پذیرفتن خود ، دوست داشتن جسم خود و انتخاب تصویر مثبت تری از خودتان ، قبول خویشتن بدون شكایت و ایراد حاصل می شود .

3-برای موفقیت نیازی به تائید دیگران نیست اگر تائید در زندگی شما به صورت یك نیاز در آمده باشد باید برای از بین بردن آن تلاش كنید .

4- احساسهای بیهوده تقصیر و نگرانی را رها كنید برای این كار باید در زمان حال زندگی كنید و كمتر در مورد گذشته و آینده فكر كنید .

5- تجارب ناخوشایند گذشته را فراموش كنید و برای خود شخصیتی قائل شوید كه همین امروز برای خود انتخاب می كنید  .

6- در زندگی خود نرمش و انعطاف پذیری داشته باشید تا دچار ناراحتیهای روحی عاطفی نشوید .

7- اهمال و مسامحه كاری را فورا" قطع كنیدو هر كاری كه تصمیم به انجامش گرفته اید ، عملی سازید .

8-استقلال روانی داشته باشید استقلال روانی یعنی به میل خود زیستن ، خویشتن شدن و انتخاب هر رفتار كرداری كه دوست دارید .

9- با عصبانیت وداع كنید برای اینكه یك نقطه ضعف است و مانع از آرامش روحی می شود  .

10- تسلیم ركود عاطفی ناشی از بی عدالتی نشوید زیرا مانع رسیدن به یك شخصیت موفق می شود .

تدوین: محمد محمودی (مشاور تحصیلی E-mail:moshavermarivan@gmail.com)

--

ارسال شده در

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : شورش مرادی

صفحات وبلاگ

مطلب اخیر