تبلیغات
مرکزپیش دانشگاهی دهخدا - داوطلبان آزاد بخوانند

داوطلبان آزاد بخوانند

چهارشنبه 17 مرداد 1386

 ثبت نام داوطلبان آزاد:

با توجه به مدارك و شرایط ، ثبت نام  فقط در زمان های ذیل امكان پذیر می باشد :

1-ثبت نام برای نیمسال اول از 15 آبان ماه  لغایت 15 آذر ماه هر سال صورت می گیرد .

2- ثبت نام برای نیمسال دوم از 15 اسفند ماه لغایت 31 فروردین ماه هر سال صورت می گیرد .

انتخاب واحد داوطلبان آزاد: 

بعد از ثبت نام ، برای شركت در كلیه ی  امتحانات دوره ی پیش دانشگاهی تكمیل برگه ی  انتخاب واحد الزامی می باشد و انتخاب واحد فقط در زمان های ذیل امكان پذیر است :

3- انتخاب واحد نیمسال اوّل 15 آبان ماه  لغایت 15 آذر ماه هر سال صورت می گیرد .

4-انتخاب واحد نیمسال دوّم 15 اسفند ماه لغایت 31 فروردین ماه هر سال صورت می گیرد .

۵-انتخاب واحد جبرانی اوّل از 15 بهمن تا 30 بهمن هر سال صورت می گیرد .

۶-انتخاب واحد جبرانی دوّم از دهم خرداد ماه به مدت یك هفته صورت می گیرد .

۷- انتخاب واحد جبرانی شهریور ماه از اوّل مرداد ماه در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته صورت می گیرد .

یــاد آوری : 

دواطلبان آزاد برای شركت در هر نوبت امتحانات ملزم به پرداخت شهریه ی دروس غیر حضوری می باشند .

برگرفته از: مشاور تحصیلی مرکز دهخدا (محمد محمودی)  

E-Mail:MoshaverMarivan@Gmail.com 

--

ارسال شده در

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : شورش مرادی

صفحات وبلاگ

مطلب اخیر