تبلیغات
مرکزپیش دانشگاهی دهخدا - آشنایی با مشاور تحصیلی

آشنایی با مشاور تحصیلی

چهارشنبه 17 مرداد 1386

 

تصویر آقای  محمد محمودی مشاور تحصیلی پیش دانشگاهی دهخدا

آشنایی با مشاور تحصیلی:        

محمد محمودی                                                      

متولد 1/7/52 

مدرک تحصیلی:  

کارشناسی مدیریت آموزشی   

سوابق:  

مدیر دبیرستان

مشاور تحصیلی دبیرستان

کارشناس مشاوره متوسطه آموزش و پرورش 

مشاور تحصیلی پیش دانشگاهی 

علایق شخصی: مشاوره کنکور- پژوهش در علوم رفتاری (بویژه تحصیل و تعامل فراگیران با محیطهای یادگیری)

فعالیت فعلی: مشاور تحصیلی مرکز پیش دانشگاهی دهخدا - شیفت ثابت بعد از ظهر  تلفن:  3221284

 E-Mail:MoshaverMarivan@Gmail.com

             
--

ارسال شده در

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : شورش مرادی

صفحات وبلاگ

مطلب اخیر