تبلیغات
مرکزپیش دانشگاهی دهخدا - چگونگی ادامه تحصیل در مراكز پیش دانشگاهی

چگونگی ادامه تحصیل در مراكز پیش دانشگاهی

چهارشنبه 17 مرداد 1386

 چگونگی ادامه تحصیل در مراكز پیش دانشگاهی 

دانش پژوهان مراكز پیش دانشگاهی مجازند 2 سال متوالی به گونه ای كه در ذیل آمده است ادامه تحصیل دهند.

الف: مدت زمان طبیعی تحصیل در پیش دانشگاهی 1 سال است كه بصورت 2 نیمسال ارائه می گردد.

ب: چنانچه دانش پژوهی در طول سال تحصیلی اول تمامی دروس خود را با موفقیت سپری نكند می بایست در امتحان جبرانی كه در پایان هر ترم برگزار می شود شركت نماید و اگر باز هم موفق به گذراندن دروس خود نشود باید در سال تحصیلی دوم به صورت تك درس و حضوری ثبت نام نماید. در ضمن دانش پژوهان در طی این 2 سال متوالی تحصیلی حضوری از معافیت تحصیلی برخوردار می باشند. اما اگر بخواهند بصورت غیر حضوری و داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهند، از این معافیت محروم خواهند شد. 

برگرفته از: مشاور تحصیلی مرکز دهخدا(محمد محمودی)  

E-Mail:MoshaverMarivan@Gmail.com

--

ارسال شده در

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : شورش مرادی

صفحات وبلاگ

مطلب اخیر