تبلیغات
مرکزپیش دانشگاهی دهخدا - ثبت نام و انتخاب واحد دانش آموزان

ثبت نام و انتخاب واحد دانش آموزان

چهارشنبه 17 مرداد 1386

ثبت نام دانش آموزان:

با توجه به مدارك و شرایط ، ثبت نام  فقط در زمان های ذیل امكان پذیر می باشد :

1- ثبت نام دانش آموزان دروس مانده ( مراكز آموزش پیش دانشگاهی دهخدا و خوارزمی و سایر دانش آموزان منتقلی) از 15 تیر ماه حداكثر تا پایان شهریور ماه صورت می گیرد . 

2- ثبت نام دانش آموزان دانش آموزان ورودی هر سال تحصیلی ( دانش آموزان سال سوم متوسطه فارغ التحصیل خرداد یا شهریور ) از 15 تیر ماه حداكثر تا پایان شهریور ماه صورت می گیرد . 

3- ثبت نام دانش آموزان دانش آموزان غایبین موجه سال سوم متوسطه حداكثر تا 15 مهر ماه هر سال صورت می گیرد. 

4-ثبت نام دانش آموزان دانش آموزان ورودی نیمسال دوم 25 دی ماه لغایت 10 بهمن ماه هر سال صورت می گیرد . 

انتخاب واحد دانش آموزان: 

بعد از ثبت نام ، برای شركت در كلیه ی  امتحانات دوره ی پیش دانشگاهی تكمیل برگه ی  انتخاب واحد الزامی  می باشد و انتخاب واحد فقط در زمان های ذیل امكان پذیر است :

1-انتخاب واحد نیمسال اوّل برای كلیه ی دانش آموزان دورس مانده و ورودی هر سال تحصیلی حداكثر تا 15 مهر ماه انجام می گیرد . 

2-انتخاب واحد نیمسال دوّم به مدت سه روز بعد از پایان امتحانات نیمسال اوّل در دی ماه ( 25 دی ) صورت می گیرد . 

3- انتخاب واحد جبرانی اوّل از 15 بهمن تا 30 بهمن هر سال صورت می گیرد . 

4-انتخاب واحد جبرانی دوّم از دهم خرداد ماه به مدت یك هفته صورت می گیرد . 

5- انتخاب واحد جبرانی شهریور ماه از اوّل مرداد ماه روزهای دوشنبه و چهارشنبه هرهفته

برگرفته از: مشاور تحصیلی مرکز دهخدا(محمد محمودی) 

E-Mail:MoshaverMarivan@Gmail.com

--

ارسال شده در

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : شورش مرادی

صفحات وبلاگ

مطلب اخیر