تبلیغات
مرکزپیش دانشگاهی دهخدا - همه كنكوری‌ها سال آینده به دانشگاه می‌روند.

همه كنكوری‌ها سال آینده به دانشگاه می‌روند.

جمعه 19 مرداد 1386

همه كنكوری‌ها سال آینده به دانشگاه می‌روند.


معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو به یك میلیون و 500 هزار نفر از سال آینده و برابری تقاضای ورود با ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی كشور خبر داد...

دكتر حسن خالقی با اشاره به تحقق بخش عظیمی از اهداف پیش‌بینی شده آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه، اظهار كرد: توسعه دوره‌های كاردانی، كارشناسی و به ویژه تحصیلات تكمیلی، ارتقای كیفیت در آموزش عالی و بهبود هرم هیات علمی دانشگاه‌ها با جذب اعضای هیات علمی دكتری و ‌اصلاح شاخص استاد به دانشجو در دانشگاه‌ها از اقداماتی است كه طی سال‌های گذشته و به ویژه دو سال اخیر با همت و تلاش جامعه دانشگاهی محقق شده است.

وی با بیان اینكه ظرفیت آموزش عالی امسال به حدود یك میلیون و 200 هزار نفر رسیده است، اظهار كرد: به عبارت دیگر امسال از هر 4 نفر سه نفر وارد دانشگاه می‌شوند.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین حذف صف كنكور را یكی از اهداف برنامه چهارم توسعه عنوان كرد و گفت: به دنبال سیاستگذاری‌های زیربنایی در بخش‌های دولتی، غیردولتی، جامع علمی كاربردی و پیام‌نور كشور، رشد كمی مورد نیاز جامعه در مهر ماه سال آینده تامین خواهد شد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به عنوان آخرین رشد جدی كمی در توسعه آموزش عالی در مقاطع كاردانی و كارشناسی، ظرفیت آموزش عالی كشور در سال آینده به یك میلیون و 500 هزار نفر می‌رسد. به عبارت دیگر در سال آینده به تعداد داوطلبان صندلی دانشگاهی وجود خواهد داشت و ظرفیت پیش‌بینی شده پاسخگوی كل نیاز متقاضیان آموزش عالی كشور خواهد بود.

به گفته دكتر خالقی، براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، سال آینده كمتر از یك میلیون و 200 هزار نفر متقاضی آزمون سراسری و حدود 600هزار نفر هم متقاضی آزمون كاردانی پیوسته خواهند بود، بنابراین در سال آینده جمعاً یك میلیون و 800هزار نفر متقاضی ورود به دانشگاه خواهیم داشت اما با توجه به غایب بودن حدود 15درصد شركت كنندگان، در واقع تعداد واقعی داوطلبان این دو آزمون حدود یك میلیون و 500 هزار نفر خواهد بود كه با ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در سال آینده برابر خواهد شد.

وی با بیان اینكه سال آینده در مجموع دانشگاه‌های دولتی روزانه و شبانه، غیرانتفاعی و پیام‌نور حدود 600 هزار نفر پذیرفته خواهند شد، گفت: این 600 هزار نفر ظرفیت آزمون سراسری خواهد بود، البته با توجه به زیرساخت‌های تامین شده، عمده این رشد در سال آینده در دانشگاه‌های غیردولتی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور خواهد بود.

وی با اشاره به توسعه آموزش عالی در بخش غیر دولتی گفت: در حال حاضر 200 موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی فعال در كشور وجود دارد كه براساس سیاست‌های وزارت علوم، تعداد این موسسات امسال به 30 افزایش می‌یابد و متناسب با آن نیز ظرفیت پذیرش دانشجو در مراكز و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی كشور افزایش می‌یابد.

دكتر خالقی با بیان اینكه مهر87 برای كلیه متقاضیان ورود به آموزش عالی در داخل كشور صندلی خالی دانشگاهی خواهیم داشت، گفت: بنابراین سال آینده آرزوی ورود به دانشگاه برای هر جوان ایرانی به یك امكان تبدیل می‌شود.

دكتر خالقی در بخش دیگر گفت‌و‌گوی خود با بیان اینكه آغاز سال تحصیلی جدید 20شهریور خواهد بود، اظهار كرد: با پذیرش یك میلیون و 200 هزار داوطلب در آزمون‌های سراسری سال جاری، جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی جدید به حدود 3 میلیون و 300هزار نفر و سال آینده به 3 میلیون و 500 هزار نفر می‌رسد و تا پایان برنامه توسعه چهارم به 3میلیون و 700 هزار نفر یعنی هدف برنامه می‌رسد.

وی با بیان اینكه مهر 88 جمعیت دانشجویی مدنظر برنامه چهارم توسعه قطعاً محقق می‌شود، گفت: تلاش ما بر این است كه در این دو سال باقی‌مانده عمده رشد و توسعه را در بخش تحصیلات تكمیلی داشته باشیم.

دكتر خالقی در خاتمه با بیان اینكه نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو در بخش دولتی در حال حاضر با استانداردهای بین‌المللی هماهنگی دارد، گفت: این نسبت در بخش دولتی یك به 18 و در بخش غیر دولتی یك به 50 است كه تا پایان برنامه به یك به 40 می‌رسد.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو به یك میلیون و 500 هزار نفر از سال آینده و برابری تقاضای ورود با ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی كشور خبر داد...

دكتر حسن خالقی با اشاره به تحقق بخش عظیمی از اهداف پیش‌بینی شده آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه، اظهار كرد: توسعه دوره‌های كاردانی، كارشناسی و به ویژه تحصیلات تكمیلی، ارتقای كیفیت در آموزش عالی و بهبود هرم هیات علمی دانشگاه‌ها با جذب اعضای هیات علمی دكتری و ‌اصلاح شاخص استاد به دانشجو در دانشگاه‌ها از اقداماتی است كه طی سال‌های گذشته و به ویژه دو سال اخیر با همت و تلاش جامعه دانشگاهی محقق شده است.

وی با بیان اینكه ظرفیت آموزش عالی امسال به حدود یك میلیون و 200 هزار نفر رسیده است، اظهار كرد: به عبارت دیگر امسال از هر 4 نفر سه نفر وارد دانشگاه می‌شوند.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین حذف صف كنكور را یكی از اهداف برنامه چهارم توسعه عنوان كرد و گفت: به دنبال سیاستگذاری‌های زیربنایی در بخش‌های دولتی، غیردولتی، جامع علمی كاربردی و پیام‌نور كشور، رشد كمی مورد نیاز جامعه در مهر ماه سال آینده تامین خواهد شد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به عنوان آخرین رشد جدی كمی در توسعه آموزش عالی در مقاطع كاردانی و كارشناسی، ظرفیت آموزش عالی كشور در سال آینده به یك میلیون و 500 هزار نفر می‌رسد. به عبارت دیگر در سال آینده به تعداد داوطلبان صندلی دانشگاهی وجود خواهد داشت و ظرفیت پیش‌بینی شده پاسخگوی كل نیاز متقاضیان آموزش عالی كشور خواهد بود.

به گفته دكتر خالقی، براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، سال آینده كمتر از یك میلیون و 200 هزار نفر متقاضی آزمون سراسری و حدود 600هزار نفر هم متقاضی آزمون كاردانی پیوسته خواهند بود، بنابراین در سال آینده جمعاً یك میلیون و 800هزار نفر متقاضی ورود به دانشگاه خواهیم داشت اما با توجه به غایب بودن حدود 15درصد شركت كنندگان، در واقع تعداد واقعی داوطلبان این دو آزمون حدود یك میلیون و 500 هزار نفر خواهد بود كه با ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در سال آینده برابر خواهد شد.

وی با بیان اینكه سال آینده در مجموع دانشگاه‌های دولتی روزانه و شبانه، غیرانتفاعی و پیام‌نور حدود 600 هزار نفر پذیرفته خواهند شد، گفت: این 600 هزار نفر ظرفیت آزمون سراسری خواهد بود، البته با توجه به زیرساخت‌های تامین شده، عمده این رشد در سال آینده در دانشگاه‌های غیردولتی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور خواهد بود.

وی با اشاره به توسعه آموزش عالی در بخش غیر دولتی گفت: در حال حاضر 200 موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی فعال در كشور وجود دارد كه براساس سیاست‌های وزارت علوم، تعداد این موسسات امسال به 30 افزایش می‌یابد و متناسب با آن نیز ظرفیت پذیرش دانشجو در مراكز و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی كشور افزایش می‌یابد.

دكتر خالقی با بیان اینكه مهر87 برای كلیه متقاضیان ورود به آموزش عالی در داخل كشور صندلی خالی دانشگاهی خواهیم داشت، گفت: بنابراین سال آینده آرزوی ورود به دانشگاه برای هر جوان ایرانی به یك امكان تبدیل می‌شود.

دكتر خالقی در بخش دیگر گفت‌و‌گوی خود با بیان اینكه آغاز سال تحصیلی جدید 20شهریور خواهد بود، اظهار كرد: با پذیرش یك میلیون و 200 هزار داوطلب در آزمون‌های سراسری سال جاری، جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی جدید به حدود 3 میلیون و 300هزار نفر و سال آینده به 3 میلیون و 500 هزار نفر می‌رسد و تا پایان برنامه توسعه چهارم به 3میلیون و 700 هزار نفر یعنی هدف برنامه می‌رسد.

وی با بیان اینكه مهر 88 جمعیت دانشجویی مدنظر برنامه چهارم توسعه قطعاً محقق می‌شود، گفت: تلاش ما بر این است كه در این دو سال باقی‌مانده عمده رشد و توسعه را در بخش تحصیلات تكمیلی داشته باشیم.

دكتر خالقی در خاتمه با بیان اینكه نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو در بخش دولتی در حال حاضر با استانداردهای بین‌المللی هماهنگی دارد، گفت: این نسبت در بخش دولتی یك به 18 و در بخش غیر دولتی یك به 50 است كه تا پایان برنامه به یك به 40 می‌رسد.

--

ارسال شده در

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : شورش مرادی

صفحات وبلاگ

مطلب اخیر