تبلیغات
مرکزپیش دانشگاهی دهخدا - طرح حذف دوره پیش دانشگاهى

طرح حذف دوره پیش دانشگاهى

جمعه 19 مرداد 1386

مسئولان آموزش و پرورش و وزارت علوم : طرح حذف دوره پیش دانشگاهى در دستور كار قرار مى گیرد.


سازمان بازرسى كل كشور دوره پیش دانشگاهى در نظام آموزش و پرورش را كم اثر و پرهزینه توصیف و پیشنهاد حذف این دوره و انتقال آن به آموزش عالى را ارائه كرد...

 
به گزارش روابط عمومى سازمان بازرسى كل كشور، بازرسان و كارشناسان این سازمان در بررسى عملكرد دوره پیش دانشگاهى آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدند كه وزارت علوم، تحقیقات و فناورى به دلیل این كه در برنامه ریزى دوره پیش دانشگاهى هیچ نقشى ندارد، دانش آموزان پذیرفته شده در مراكز آموزش عالى را موظف به گذراندن واحدهایى مى كنند كه قبلاً آنها را در دوره پیش دانشگاهى گذرانده اند. همچنین به دلیل این كه برنامه هاى درسى پیش دانشگاهى براى یك سال تحصیلى پیش بینى نشده، سبب شده تا اوقات بیكارى دانش آموزان زیاد باشد و دوره پیش دانشگاهى به دوره اى براى كسب مهارت در قبولى كنكور تبدیل شود.
در این گزارش به كاهش اعتبار علمى دیپلم متوسطه نظام آموزشى كشور با ایجاد دوره پیش دانشگاهى اشاره شده و آمده است: دانش آموزان رشته هاى نظرى ۱۲ سال به صورت عملى تحصیل مى كنند ولى نظام آموزشى كشور ۱۱ ساله محسوب مى شود و دانش آموزان فوق از همسالان خود كه در رشته هاى فنى حرفه اى تحصیل مى كنند همواره یك سال عقب تر هستند. جذب دبیران مجرب مقطع متوسطه در دوره پیش دانشگاهى، بسنده كردن دانش آموزان این دوره به كسب حداقل نمره در هر درس و تغییر آئین نامه ها و دستورالعمل ها در این دوره سبب شده است تا ضرورت انتقال دوره پیش دانشگاهى به نظام آموزش عالى، لازم به نظر آید
.

* قسمتى از نتایج پژوهش سازمان بازرسى كل كشور را مى پذیریم
مدیر كل دفتر آموزش و پرورش نظرى و پیش دانشگاهى درباره پژوهش سازمان بازرسى كل كشور كه سال گذشته از این مقطع آموزشى گرفته شد، به خبرنگار «ایران» گفت: گزارش این پژوهش به دست ما رسیده است. قسمتى از نتایج پژوهش حاضر را تأیید و قسمتى را بررسى و بخشى از این نتایج را نیز نمى پذیریم.

مهدى ناصرى تأكید كرد: نمى توان با یك پژوهش درباره انحلال یك سیستم و یا ایجاد آن تصمیم گیرى كرد.
به گفته او با كلیات این خبر موافق نیستیم و باید بر روى این طرح كار، كارشناسى و تحقیق و پژوهش صورت گیرد. ناصرى معتقد است اگر بررسى ها نشان دهنده آن باشد كه تغییرات در سیستم آموزشى دوره پیش دانشگاهى صورت پذیرد باید به سمت ایجاد فرصت هاى بهتر و مناسب تر حركت كنیم و آن جا كه به نفع نظام آموزشى كشور باشد مى توانیم اصلاحاتى در آن انجام دهیم
.

* وزارت علوم حذف دوره پیش دانشگاهى را بررسى مى كند.

معاون آموزشى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى نیز درباره حذف دوره پیش دانشگاهى و انتقال آن به وزارت علوم به خبرنگار «ایران» گفت: اگر كارشناسان سازمان به جمعبندى نهایى رسیده باشند و این پژوهش را در اختیار وزارت علوم قرار دهند ما با كمال میل بررسى كارشناسى را انجام خواهیم داد.

دكتر حسن خالقى تأكید كرد: برخى واحدها در دانشگاه به دانشجویان ترم یك ارائه مى شود كه در دوره پیش دانشگاهى دانشجو آن را گذرانده است. وزارت علوم این واحدها را بررسى كرده و در نظر دارد برخى واحدها را حذف و برخى دیگر را كاهش دهد و دروس جدیدترى را در نیم سال اول تحصیلى به دانشجو ارائه دهیم.
وى معتقد است كه طرح سازمان بازرسى كل كشور قابل ارزیابى است و وزارت علوم این طرح را بررسى مى كند.

--

ارسال شده در

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : شورش مرادی

صفحات وبلاگ

مطلب اخیر