تبلیغات
مرکزپیش دانشگاهی دهخدا - نمرات نفرات برتر آزمون سراسری ۸۶

نمرات نفرات برتر آزمون سراسری ۸۶

جمعه 4 آبان 1386

نمرات نفر اول رشته علوم ریاضی و فنی آقای نوید نادری علیزاده در كنكور86

 

ترتیب

عنوان درس

نمره

1

زبان و ادبیات فارسی

90/3

2

زبان عربی

94/5

3

فرهنگ و معارف اسلامی

88/9

4

زبان خارجی

94/5

5

ریاضیات

100

6

فیزیك مكانیك

94/0

7

شیمی

92/2

 

رتبه كل و نمره كل در سهمیه

نمره كل

رتبه كل

آخرین رتبه مجاز در سهمیه

13394

1

60893

 

 

 

نمرات نفر اول رشته علوم تجربی آقای شهرام رحیمی در كنكور86

 

ترتیب

عنوان درس

نمره

1

زبان و ادبیات فارسی

86/2

2

زبان عربی

100

3

فرهنگ و معارف اسلامی

82/0

4

زبان خارجی

75/0

5

زمین شناسی

74/7

6

ریاضیات

100

7

زیست شناسی

100

8

فیزیك

100

9

شیمی

96/1

 

رتبه كل و نمره كل در سهمیه

نمره كل

رتبه كل

آخرین رتبه مجاز در سهمیه

13746

1

63611

 

--

ارسال شده در

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : شورش مرادی

صفحات وبلاگ

مطلب اخیر